REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody Puchar KSS VIS Runda IV 22/11/2020 – zawody statyczne

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

22 listopad 2020 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 20 strzałów (5 strzałów próbnych czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

Konkurencje dodatkowe:

– Karabinek sportowy 22lr – 15 strzałów – karabinki semi-auto – strzelanie dynamiczne oraz strzelba gładko-lufowa 5

  1. Broń i amunicja własne i udostępniana u organizatora

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna: Pcz + Psp

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4-6 dyplomy

W konkurencjach Karabinek sportowy 22lr i Strzelba gładko-lufowa

– za zdobycie miejsc 1-6 dyplomy,

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach przez formularz on-line:

https://forms.gle/grbn7dJzaxJEbVTK6

Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówka).

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13.00.

Organizatorzy.