1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Lublin Strzelnica LCS, ul. Metalurgiczna 3, 11 lipca 2020 r. godz. 9.00 (sobota)

Zamość Strzelnica Rotunda, 12 lipca 2020 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia. (sobota, niedziela)

Klasyfikacja łączna (Pcz-20+Psp-20)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

W przypadku równych wyników o kolejności decydują ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie wynik Pcz.

  1. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione stanowisk strzeleckich: 8 zawody sobota – Lublin, 20 zawody niedziela – Zamość.

 Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji. Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

 

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurach Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13.00.                           Organizatorzy.