REGULAMIN

ZAWODÓW STRZELECKICH

 PUCHAR LATA

 

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Wyłonienie mistrzów w konkurencjach Kdw i Strzelba

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 28 lipca 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Kdw – 20 L ( strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

– strzelba gładkolufowa 10 strzałów (1 konkurencja)

– strzelba gładkolufowa 10 strzałów (2 konkurencja)

       6.Broń i amunicja własne. Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni, wyposażenie zawodników (wymiary broni, obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencji Kdw  :

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4-6 dyplomy

W konkurencji Strzelba gładkolufowa w klasyfikacji Łącznej

– za zdobycie miejsc 1-6 dyplomy,

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13.00.                           Organizatorzy.