REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI

 

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

2. Cel zawodów:

Uczczenie rocznicy Niepodległości

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

 

3. Termin i miejsce zawodów:

10 listopada 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość, Strzelnica Rotunda – Psp -20, Pcz -20.

 

11 listopada 2019 r. godz. 9.00 (poniedziałek)

Zamość, Strzelnica Rotunda – Kcz-20 L, Kdw-20 L , strzelba 10.

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

10 listopada 2019 r. godz. 9.00 (niedziela), Zamość Strzelnica Rotunda

– Psp20 i Pcz20 – (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut)

 

11 listopada 2019 r. godz. 9.00 (poniedziałek), Zamość Strzelnica Rotunda

– Kcz i Kdw – 20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut

– strzelba gładko-lufowa – 10 strzałów

 

 6. Broń i amunicja

Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników, zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.Konkurencje Kcz-20L kaliber do 8mm, i Kdw-20L boczny zapłon odległość 50 m. do tarczy Ts-2. Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

10 listopada 2019 r. Zamość Strzelnica Rotunda

  • Klasyfikacja łączna w konkurencjach – Psp+Pcz;

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy, nagrody.

 

11 listopada 2019 r. Zamość Strzelnica „Hubale”

  • Klasyfikacja łączna w konkurencjach – Kcz+Kdw;

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 –dyplomy, nagrody.

  • Strzelba gładko-lufowa

 – za zdobycie miejsc 1 – 3 – dyplomy

 

  • Puchar Niepodległości w klasyfikacji łącznej (Pcz+Psp+Kcz+Kdw)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 –dyplomy, nagrody.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze Zawodów.

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje Pcz, Kcz, Psp, Kdw.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

 

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.