REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR NIEPODLEGŁOŚCI

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

11 Listopada 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda –  Psp20 i Pcz20,

Zamość Strzelnica ”HUBALE” – Kcz-20 L, Kd-20 L , strzelba  10.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach,

– opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut),

– Kcz i Kdw – 20L – 20 strzałów leżąc (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

lub w przypadku złych warunków pogodowych

– Kcz i Kdw – 10S – 10 strzałów stojąc (strzały próbne czasie 5 min + 1 seria 10 strzałowa w czasie 10 minut)

– strzelba – 10 szt.

      6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

Konkurencje Kcz-20L kaliber do 8mm i Kdw-20L boczny zapłon odległość 100 m. – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

(Psp+Pcz) – Puchar Niepodległości, miejsca 1-3 puchary, dyplomy, nagrody

– miejsca 4-6 dyplomy, upominki,

w konkurencjach Pcz, Psp, Kcz, Kdw, Strzelba:

– za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy, 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami u Skarbników Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i jego zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13:00.

Organizatorzy.

Pozycja GPS Strzelnicy Hubale podana jest na zdjęciu.

Strzelnica zlokalizowania jest w miejscowości Mokre pod Zamościem.