Regulamin zawodów strzeleckich

Puchar Niepodległości, Zamość, Rotunda, 11.11.2022 r.

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

2. Cel zawodów:

uczczenie Święta Niepodległości

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2023 r.)

 

3. Termin i miejsce zawodów:

11 listopada 2022 r. godz. 9.00

Zamość, Strzelnica Rotunda

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– Psp-20 i Pcz-20 – 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie oceniane 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut)

 

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja w dwu konkurencjach Pcz-20 i Psp-20

Za zdobycie I miejsca w klasyfikacji łącznej (Pcz-20 i Psp-20) – Puchar Niepodległości

– za zdobycie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 w poszczególnych konkurencjach – dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów

W przypadku równych wyników w klasyfikacji łącznej decyduje wynik w konkurencji PCZ.

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami.

Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy: opłaty startowe i inne opłaty (składki) można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00                  

Organizatorzy