REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

 PUCHAR PREZESA K.S.S „VIS”

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Wyłonienie mistrzów w strzelaniu z pistoletu i strzelby

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

16 maja 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda – Psp-20, Pcz-20, strzelba gładko-lufowa – 10.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję,

– osoby funkcyjne są dopuszczone do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

–  strzelba gładko-lufowa 10 (2 x 5 strzałów na czas).

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

– za zdobycie miejsc Pcz, Psp, strzelba 1 – 3 dyplomy

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione 12 stanowisk strzeleckich. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13:00.     

Organizatorzy.