REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Puchar Prezesa KSS VIS 2023, Zamość – Hubale, 21.05.2023 r.

1. Organizator:
Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

2. Cel zawodów:
– Popularyzacja strzelectwa sportowego
– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich
– Obecny Delegat Techniczny PZSS (do zaliczenia startów na licencję zawodnicza na rok 2024)

3. Termin i miejsce zawodów:
Strzelnica HUBALE k/Zamościa
21 maja 2023 r. godz. 9.00 (niedziela)

4. Uczestnictwo w zawodach:
– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.
– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję
Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:
– Psp 30 – 5 strzałów próbnych w czasie 5 min i 6 serii ocenianych 5 strzałowych, każda seria w czasie 5 minut

– Pcz 30 – 5 strzałów próbnych w czasie 5 min i 6 serii ocenianych 5 strzałowych, każda seria w czasie 5 minut

– Kdw 20 – 5min strzały próbne i 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min., po 10 strzałów do tarczy.

– Pdw 20 – 5min strzały próbne i 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min., po 10 strzałów do tarczy.

– Mini Snajper 50 – 5 min strzały próbne i 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min, po 1 strzale do tarczy MS50 (BR50)

6. Broń, amunicja i przebieg konkurencji.

– Broń i amunicja własne i udostępniana przez organizatora.
– Zabrania się używania amunicji typu Magnum.

– Konkurencja Mini Snajper 50 – broń z optyką zasilana amunicją kal.22LR, dopuszcza się jedno podparcie broni pomiędzy kabłąkiem spustu a końcem lufy np. w postaci bipodów.  Zabrania się używania rękawic strzeleckich lub innych usztywniających dłoń.

– Konkurencje – Psp, Pcz, Pdw, Kdw, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami ISSF oraz niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.
Klasyfikacja indywidualna Psp, Pcz, Pdw, Kdw, Mini Snajper 50,
– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody
– za zdobycie miejsc 4 – 8 – dyplomy

– Puchar Prezesa KSS VIS za klasyfikację łączną Psp, Pcz, Kdw, Mini Snajper 50.

8. Sprawy organizacyjne.
Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.
Zawody organizowane w oparciu o przepisy ISSF i powyższy regulamin.
Zapisy w dniu zawodów, lub telefonicznie – 509 255 490
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.
Organizatorzy