REGULAMIN

OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

O PUCHAR PREZESA K.S.S.”VIS”

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Wyłonienie mistrzów w strzelaniu z pistoletu,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.).

 

  1. Termin i miejsce zawodów: 7 lipca 2019 r. godz. 9.00 (niedziela) – Strzelnica Rotunda w Zamościu

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję, – konkurencja dodatkowa 20 zł,

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje:

– Psp 20 strzałów i Pcz 20 strzałów ( 5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 oceniane serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

–  konkurencja dodatkowa (5 strzałów do 5 tarcz biatlonowych z odległości 25 m do oceny liczone co najmniej jedno trafienie oraz czas strzelania), dopuszcza się możliwość powtórzenia startu po dodatkowym opłaceniu startowego.

 

6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp + Pcz)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplom, upominki.

Konkurencja dodatkowa

– za zdobycie miejsc 1 – 3 nagrody,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian regulaminu w dniu zawodów.

 

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

 

Organizatorzy.