REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Puchar Prezesa KSS VIS Zamość 2022

Zamość – Hubale, 01.05.2022

Łącze do Kalendarza Zawodów PZSS

 1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 1. Cel zawodów:
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego
 • Umożliwienie sportowej rywalizacji
 • Obecny obserwator/delegat (do zaliczenia startów na licencję zawodnicza na rok 2023)
 1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica HUBALE k/Zamościa

1 maja 2022 r. godz. 9.00 (niedziela)

 1. Uczestnictwo w zawodach:
 • członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.
 • warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 1. Konkurencje:
 • Psp 30 – 5 strzałów próbnych czasie 5 min i 6 serii ocenianych 5 strzałowych, każda seria w czasie 5 minut
 • Pcz 30 – 5 strzałów próbnych czasie 5 min i 6 serii ocenianych 5 strzałowych, każda seria w czasie 5 minut
 1. Broń i amunicja własne i udostępniana przez organizatora

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami ISSF oraz niniejszym regulaminem.

 1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna Psp i Pcz

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 8 – dyplomy

 1. Sprawy organizacyjne.

Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

Zawody organizowane w oparciu o przepisy ISSF i powyższy regulamin.

Zapisy w dniu zawodów, lub telefonicznie – 509 255 490

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.