REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

PUCHAR ROMB

 

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

CSS „FENIKS”

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

28 października 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Kcz i Kdw 3×10 (strzały próbne czasie 5 min. następnie 3 serie 10 strzałowe postawy leżąc, klęcząc, stojąc w czasie 10 minut każda seria)

– strzelba 10

6. Broń i amunicja – własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem. Konkurencja Kcz – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni, kaliber do 8 mm, odległość 50 do tarczy TS-2

7. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach:

– Klasyfikacja łączna (Kcz 3×10 + Kdw 3×10) – za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary dyplomy, za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy ,

– Kcz 3×10 klasyfikacja łączna za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy,

– Kdw 3×10 klasyfikacja łączna za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy,

– Strzelba za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy.

 8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.