REGULAMIN ZAWODÓW STREZLECKICH – PUCHAR WIOSNY – 2019

 

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamość

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

28 Kwietnia 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość – Mokre Strzelnica  ”HUBALE” – Kcz 20 L, Kdw 20 L ,

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Kcz i Kdw 20 L – 20 strzałów  (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.Konkurencja Kcz 20L , odległość100 m . , kaliber do 8mm broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,Konkurencja  Kdw 20L boczny zapłon odległość 50 m broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni. 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna( Kcz + Kdw):

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy

 8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00 .    

Organizatorzy.

Pozycja GPS Strzelnicy Mokre podana jest na zdjęciu.

Strzelnica zlokalizowania jest w miejscowości Mokre pod Zamościem.