1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.).

  1. Termin i miejsce zawodów

13 grudnia 2020 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Hubale

Konkurencje: Kdw-20L, karabin mini-snajper – 22lr, strzelba Trap-10

  1. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje

– konkurencja Kdw-20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut,

– karabin mini-snajper – 22LR, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, odległość 100 m, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy); 5 strzałów próbnych w czasie 5 min; 25 strzałów ocenianych w czasie 20min, po pięć strzałów do każdej tarczy,

– strzelba Trap-10 – 10 rzutków ocenianych.

 6. Sprawy organizacyjne

Ze względu na stan epidemiologiczny prosimy o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione 12 stanowisk strzeleckich. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów.

  1. Nagrody i wyróżnienia

Klasyfikacja oddzielna w konkurencjach Kdw-20L, karabin mini–snajper 22lr 100m:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy,

– konkurencja strzelba Trap-10 za zdobycie miejsc 1-3 dyplomy.

  1. Sprawy organizacyjne

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów w przypadku wprowadzenia przez władze obostrzeń uniemożliwiających organizację zawodów sportowych.

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.