REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Uczczenie Dnia Niepodległości,

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.).

  1. Termin i miejsce zawodów:

7 listopada 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)  Zamość  Strzelnica Hubale

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję,

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Pcz-20, Psp-20

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

Mini Sniper 50

Karabinek bocznego zapłonu 22LR z optyką. Karabinek może być podparty w jednym miejscu – pomiędzy kabłąkiem spustowym, a końcem lufy np.: bipod.

Przebieg konkurencji: 5 min. – strzały próbne strzelane do tarczy A4 z czarnym punktem; 20 min. – 20 strzałów ocenianych, strzelanych do 20 tarcz MINI SNIPER 50, po jednym strzale do każdej.

Mini Sniper 100

Karabinek bocznego zapłonu 22LR z optyką. Karabinek może być podparty w jednym miejscu – pomiędzy kabłąkiem spustowym, a końcem lufy np.: bipod.

Przebieg konkurencji: 5 min. – strzały próbne strzelane do tarczy A4 z czarnym punktem; 20 min. – 20 strzałów ocenianych, strzelanych do 4 tarcz MINI SNIPER 100, po 5 strzałów do każdej.

Kcz 100 Standard

Karabin centralnego zapłonu w kal. do 8mm (zakaz używania amunicji magnum), wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze.  Zakaz używania podparcia broni, możliwość użycia pasa.

Przebieg konkurencji: 5 min. – strzały próbne strzelane do tarczy TS2.  20 min. – 20 strzałów ocenianych, strzelanych do 2 tarcz TS2, po 10 strzałów do każdej.

Kcz 100 Open

Karabin centralnego zapłonu w kal. do 8mm (zakaz używania amunicji magnum), możliwość używania optyki.  Karabin może być podparty w jednym miejscu – pomiędzy kabłąkiem spustowym, a końcem lufy np.: bipod.

Przebieg konkurencji: 5 min. – strzały próbne strzelane do tarczy TS2.  20 min. – 20 strzałów ocenianych, strzelanych do 2 tarcz TS2, po 10 strzałów do każdej.

– STRZELBA rzutki uciekające

10 rzutków uciekających – lecące w jednym kierunku. Ilość amunicji 20szt.

– STRZELBA rzutki pływające.

10 rzutków pływających – lecące w losowo wybranym kierunku. Ilość amunicji 20szt.

  1. Broń i amunicja własne, oraz udostępniana przez organizatora.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

– klasyfikacja łączna: Psp + Pcz, Mini Sniper 50 + Mini Sniper 100; Kcz100 Std + Kcz Open; STRZELBA rzutki uciekające. + STRZELBA rzutki pływające

– za zajęcie miejsc 1 – 3 – medale, dyplomy,

– za zajęcie miejsc 4 – 6 dyplomy

– w przypadku równych wyników decyduje wynik: Pcz, Mini Sniper 100, Kcz 100 Std, STRZELBA rzutki pływające.

  1. Sprawy organizacyjne.

Konkurencja Pcz i Psp tylko w dwóch pierwszych zmianach w godz. 9.00 i 9.40

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13:00                                          Organizatorzy.