Regulamin Zawodów Strzeleckich – Turniej Wszechstronnego Strzelca

IV Memoriał PPŁK A.Głaza

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

2. Cel zawodów:

– popularyzacja strzelectwa sportowego,

– wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców,

– uczczenie pamięci ppłk A.Głaza,

– obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.).

 

3. Termin i miejsce zawodów:

16 czerwca 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica- HUBALE

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 100 zł za  konkurencje Pcz, Kcz, Psp, Kdw.

– Konkurencja dodatkowa – 30 zł.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– Psp 10 i Pcz 10 – 10 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 2 serie 5 strzałowe oceniane, każda seria oceniana w czasie 5 minut),

–  Kdw 10 L i Kcz 10 L – 10 strzałów pozycja leżąc (strzały próbne czasie 5 min + seria 10 strzałowa w czasie 10 minut), tarcza Ts-2, dystans 100 m.

– konkurencja dodatkowa Pistolet maszynowy 12 strzałów (4 serie 3 strzałowe) do tarczy Ts-2 odległość 25 m. ocena 10 najlepszych przestrzelin.

 

6.Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum.- Konkurencje Kcz (kaliber do 8mm), Kdw (boczny zapłon) – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,- Wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd., zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.   

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw+Kcz)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 8 dyplomy, upominki,

– konkurencja dodatkowa 1 – 3 puchary, 1 – 6 dyplomy.

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów.

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Pcz, Kcz, Psp, Kdw.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

 

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 14:00.     

Organizatorzy.

Mapa dojazdu Strzelnica Hubale.