REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Turniej Wszechstronnego Strzelca – Pamięci Zasłużonych dla KSS ”VIS”

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

2. Cel zawodów:

– uczczenie Pamięci Zasłużonych dla KSS ”VIS”

– wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2024 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

18 czerwca 2023 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica- HUBALE

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– opłata startowa 40 za konkurencję, przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

 Pcz-20, Psp-20, Kdw-20 L, Karabin Mini-snajper 50

– Psp-20 i Pcz-20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + seria 20 strzałowa w czasie 14 minut) do tarcz Ts-2 odległość 25 m.

– Kdw – 20L – (strzały próbne czasie 5 min + seria 20 strzałowa w czasie 14 minut) –   do tarcz Ts -1 odległość 50 m

– Karabin Mini Snajper 50 – 5 min strzały próbne i 20 strzałów ocenianych w czasie 14 min, po 1 strzale do tarczy MS50

– konkurencja dodatkowa – Strzelba Trap 2×10

Początek konkurencji po zakończeniu strzelań pistoletowych i karabinowych około godz. 12.30

– strzelba rzutki uciekające -10 (10 strzałów ocenianych).

– strzelba rzutki pływające -10 (10 strzałów ocenianych).

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum.-  Kdw (boczny zapłon) – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,-– Konkurencja Mini Snajper 50 – broń z optyką zasilana amunicją kal.22LR, dopuszcza się jedno podparcie broni pomiędzy kabłąkiem spustu a końcem lufy np. w postaci bipodów.  Zabrania się używania rękawic strzeleckich lub innych usztywniających dłoń.- (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne przepisami PZSS oraz z niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw+Karabin Mini-snajper)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 8 dyplomy, upominki

Strzelba Trap  2×10

– za zajęcie miejsca 1 – puchar, dyplom

– za zajęcie miejsc 2-5 -dyplomy

Warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe  bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Informujemy że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach.   

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje Pcz, Psp, Kdw, Karabin Mini-snajper

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i interpretacji regulaminu.

 

UWAGA!

Listy startowe zostaną zamknięte o godz. 11:00

Ostatnia zmiana strzelań pistoletowych i karabinowych rozpocznie się ok. godz. 12.00

Organizatorzy.