Regulamin Zawodów Strzeleckich

Turniej Wszechstronnego Strzelca VI Memoriał PPŁK A. Głaz

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

  1. Cel zawodów:

– uczczenie pamięci ppłk A. Głaz

– wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2023 r.)

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

12 czerwca 2022 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica-Rotunda

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– opłata startowa 40 zł za konkurencję, przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje:

 Pcz-20, Kcz-20, Psp-20, Kdw-20

– Psp i Pcz-20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

– Kdw–20L-20 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + seria 20 strzałowa w czasie 15 minut) – do tarczy Ts-1 odległość 50 m.

– Kcz-20L-20 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + seria 20 strzałowa w czasie 15 minut) – do tarczy Ts -2 odległość 50 m.

 

6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum.- Konkurencje Kcz (kaliber do 8mm), Kdw (boczny zapłon) – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,- (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw+Kcz)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 8 – dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

 

8. Sprawy organizacyjne.

Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać przy pomocy karty płatniczej na każdych zawodach.

Zapisy na listy startowe bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Wpłaty startowego przed zawodami.

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Pcz, Kcz, Psp, Kdw

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

 

 

Organizatorzy.