REGULAMIN ZAWODÓW

TURNIEJ WSZECHSTRONNEGO STRZELCA

Zamość, 24.05.2015r.

 

1. Organizator:

 Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

 

2. Cel zawodów:

 – popularyzacja strzelectwa sportowego

 – umożliwienie sportowej rywalizacji

 – wyłonienie wszechstronnych strzelców

 – zaliczenie startów do przedłużenia licencji

 

3.Termin i miejsce zawodów:

 24 maja 2015r. godz. 9.00 ZAMOŚĆ, Strzelnica Miejska Rotunda.

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

 – członkowie klubów posiadający patenty strzeleckie i licencje

 – warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w łącznej wysokości 50 zł.

 – opłata za konkurencję – blaszanka 50 zł.

 – opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności klubu.

 

5. Konkurencje:

 – karabin dowolny 50 m – 10 strz. klęcząc              czas: 15 min.

 – karabin dowolny 50 m – 10 strz. leżąc                czas: 15 min.

 – pistolet sportowy 10 strz.                                     czas: 5+2×5 min

 – pistolet centralnego zapłonu 10 strz.                   czas: 5+2×5 min

 – blaszanka – 2 konkurencje

Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum.

Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

Zawody w kalendarzu LZSS z obserwatorem LZSS.

Konkurencja blaszanka rozegrana zostanie po zakończeniu konkurencji wszechstronnego strzelca lub od godz. 12.00

 
 6. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”. Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji oraz w punktacji łącznej Wszechstronnego strzelca” /Kdwk+Kdwl+Psp+Pcz/.

W wypadku takich samych wyników miejsca ustalane będą zgodnie z zasadami ISSF, kolejność serii jw.

 
 7. Nagrody i wyróżnienia – tylko w klasyfikacji łącznej

– za zdobycie 1 – 3 miejsca – puchary Prezesa KSS VIS

– za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy, nagrody /upominki/.

– konkurencja Blaszanka – dyplomy do 6 miejsca

 

8. Sprawy organizacyjne.

 Zgłoszenia telefoniczne pod nr. (0-84) 6278764 lub 0-503365600 lub na adres internetowy: vis.zamosc@gmail.com lub andrzej.glaz@vis.pl  do dnia 20.05.2015r.

Harmonogram strzelań zostanie wysłany do osób zgłaszających udział do dnia 21.05.2014r.

Zmiany co pół godziny. Ilość stanowisk karabinowych – 8 , pistoletowych 10.

Prosimy o stawiennictwo pół godz. przed terminem, ponieważ rozpoczęcie kolejnych zmian może się zmienić.

 Startowe można wpłacać na konto klubu lub przed zawodami do skarbnika klubu.

 Organizatorzy