Regulamin zawodów strzeleckich W Rocznicę Stanu Wojennego

12.12.2021, Zamość,

Strzelnica ZSS Twierdza

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie -Twierdza

 

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.).

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

12 grudnia 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)

Strzelnica ZSS-Twierdza, Zamość ul. Szczebrzeska 102

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubów oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje: Psp-20, Pcz-20, Kdw-20l, karabin mini-snajper – 22lr.

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut każda),

– Kdw – 20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut, boczny zapłon odległość 50 m do tarcz Ts-1. Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,

– karabin mini-snajper – 22lr, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, odległość 50 m, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy),(5 strzałów próbnych w czasie 5 min).25 strzałów ocenianych do tarczy Br-50 w czasie 20min.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna w konkurencjach Pcz+Psp oraz w klasyfikacja łączna w konkurencjach Kdw + mini–snajper

– za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

Dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.30.     

Organizatorzy.