REGULAMIN

ZAWODÓW STRZELECKICH Z OKAZJI DNIA MATKI

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

26 maja 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut),

– Strzelba gładko-lufowa –10 strzałów.

6. Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp + Pcz):

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy,

– w konkurencji strzelba gładkolufowa 10 za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w dekoracji.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do skarbnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpoczyna się o godz. 13.00          

 Organizatorzy.