1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 2. Cel zawodów:

Uczczenie Święta Wojska Polskiego,

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.),

 3. Termin i miejsce zawodów:

15 sierpnia 2020 r. (sobota), godz. 9.00

Zamość, Strzelnica Rotunda – Psp20, Pcz20.

Zamość Mokre, Strzelnica Hubale – Kcz 20 L, Kdw 20 L, Karabin mini snajper 22lr.

 4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach,

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

 Zamość Strzelnica Rotunda

– Psp20 i Pcz20 – (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut). Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników, zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

 Zamość Strzelnica „Hubale”

– Kcz i Kdw – 20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut,

– konkurencja Kcz-20L kaliber do 8mm odległość 100 m. do tarcz Ts-2, broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,- konkurencja Kdw-20L boczny zapłon odległość 50 m do tarcz Ts-1, broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni.

– Karabin mini snajper 22lr, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, odległość 50m, 5 strzałów próbnych w czasie 5 min., 25 strzałów ocenianych w czasie 20 min., po jednym strzale do 25 tarcz BR50 dopuszcza się możliwość podparcia broni, używania magazynków, oraz karabinków semi-auto.

 6. Sprawy organizacyjne

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione odpowiednio 20 stanowisk strzeleckich – strzelnica Rotunda – 15 stanowisk strzeleckich – strzelnica Hubale. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko zawodnicy danej zmiany, sędziowie i obsługa zawodów.

 7. Nagrody i wyróżnienia.

 Strzelnica Rotunda

  • Klasyfikacja łączna w konkurencjach – Psp + Pcz:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy, nagrody,

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Pcz20.

  Strzelnica „Hubale”

  • Klasyfikacja łączna w konkurencjach – Kcz + Kdw:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy, nagrody,

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Kcz 20L.

  • Karabin mini snajper 22lr:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – dyplomy

 8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurach Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.