ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI OTWARCIA STRZELNICY LCS

 

  1. Organizatorzy:

K.S.S. „VIS” Zamość

Lubelska Sekcja Dynamiczna LSD

CSS „FENIKS”

 

  1. Cel zawodów:

– popularyzacja strzelectwa dynamicznego

– umożliwienie sportowej rywalizacji

– obecny obserwator (do zaliczenia startów 2020 r)

 

  1. Data i miejsce:

25.05.2019 r. (sobota) godz. 09.00

STRZELNICA LCS

Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 80 zł w jednej klasie sprzętowej i 60 zł. za kolejną klasę sprzętową, płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się do startu osoby funkcyjne zawodów,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

 

  1. Konkurencje:

Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Pistolet PCC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Pistolet Mini Rifle 22 – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

 

  1. Opis torów:

 TOR 1

Min ilość strzałów – 24

Cele: 3x IPSC papier

Pozycja startowa: Relaxed w boksie A

Stan broni: załadowana w kaburze

4 boxy (ABCD) – wyznaczony obszar toru

Start: sygnał timera

 

Procedura: Po sygnale z każdego boksu ostrzelać wszystkie cele min dwoma strzałami Cele metalowe muszą się przewrócić

 

TOR 2

Min ilość strzałów – 24

Cele: 9x IPSC papier

          3x NS

          4x płytka

          2x pepper popper

Pozycja startowa: Relaxed gdziekolwiek w wyznaczonym obszarze

Stan broni: załadowana w kaburze

Start: sygnał timera

 

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić.

 

TOR 3

Min ilość strzałów – 8

Cele: 3x IPSC papier

          2x płytka

Pozycja startowa: Relaxed gdziekolwiek w wyznaczonym obszarze

Stan broni: rozładowana w kaburze (opcja 3)

Start: sygnał timera

 

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić. UWAGA – tylko z ręki dominującej

 

TOR 4

Min ilość strzałów – 19

Cele: 7x IPSC papier

          1x NS

          5x płytka

Pozycja startowa: Relaxed, stopy dotykają markerów

Stan broni: rozładowana na stoliku, wszystkie magazynki używane na torze na stoliku

Start: sygnał timera

 

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić

Łącznie 75 strzałów

 

Klasy sprzętowe: Pistolet Open, PCC, Mini Rifle (22lr)

 

  1. Broń i amunicja własna.

– broń może zostać odpłatnie udostępniona przez organizatorów,

– broń zgodna z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach – puchary,

– za zajęcie miejsc 1-6 w poszczególnych konkurencjach – dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

 

ORGANIZATORZY

Tel. 509 255 490