REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

 

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Uczczenie Święta Wojska Polskiego,

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Wyłonienie mistrzów w strzelaniu z pistoletu,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.).

  1. Termin i miejsce zawodów:

21 sierpnia 2021 r. godz. 9.00 (sobota)

Zamość Strzelnica Rotunda – konkurencje Psp-20, Pcz-20

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję,

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut)

6.     Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

– za zdobycie miejsc w konkurencji Psp, Pcz 1 – 3 dyplomy

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów

– w przypadku równych wyników decyduje wynik konkurencji Pcz

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

Dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 12:00 (jeśli nie będzie zawodników chętnych do uczestnictwa w zawodach)

Organizatorzy.