Zawody Dynamiczne LCS i KSS VIS LEVEL 0

  1. ORGANIZATORZY:

K.S.S. VIS Zamość

Lubelskie Centrum Strzeleckie LCS, Lubelska Sekcja Dynamiczna LSD

  1. Cel zawodów:

-popularyzacja strzelectwa dynamicznego

-umożliwienie sportowej rywalizacji

-obecny obserwator (do zaliczenia startów 2022 r.)

  1. Data i miejsce:

28-29.05.2021 r (piątek/sobota) godz. 08.00 – Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– zarejestrowanie się przez portal PractiScore: https://practiscore.com/zawody-ipsc-kss-vis-i-lcs-pistolet-pcc-minirifle/register

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 100 zł w jednej klasie sprzętowej i 70zł. za kolejną klasę sprzętową, płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

  1. Konkurencje:

– Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Pistolet PCC –https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Pistolet Mini Rifle 22 – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

  1. Tory i klasy sprzętowe.

Ilość torów: 4, minimalna ilość strzałów w każdej klasie sprzętowej: około 60.

Klasy sprzętowe: Pistolet – wszystkie klasy sprzętowe (min. 5 zawodników w klasie), PCC, Mini Rifle (22lr).

  1. Broń i amunicja.

– broń i amunicja własna – oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– broń i amunicja własna zgodne z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

  1. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych.

Piątek 28.05.2021 – Prematch 17:00 tylko organizatorzy, obsługa i sponsorzy.

Sobota 29.05.2021 – Mecz główny godzina 8:00 rejestracja, 9:00 rozpoczęcie 1 zmiany.

Na jednej zmianie będzie mogło startować po 10 osób (4 zmiany).

Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

– za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach, medale

– za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

Organizatorzy (Tel. 509 255 490)