REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH  Zawody dynamiczne

  1. Organizatorzy

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

Progres

HalinkaArms

 

  1. Cel zawodów

– popularyzacja strzelectwa dynamicznego,

– umożliwienie sportowej rywalizacji,

– wsparcie WOŚP,

– obecny obserwator (do zaliczenia startów 2021 r.).

 

  1. Data i miejsce

11.01.2020 r. (sobota) godz. 09.00

Strzelnica LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie ul. Metalurgiczna 3 w Lublinie.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby         przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią palną,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 120 zł za każdą klasę sprzętową płatne w dniu zawodów,

– do startu dopuszcza się osoby funkcyjne zawodów,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

 

  1. Konkurencje

– Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Karabin PCC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Karabin Mini Rifle – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

 

  1. Broń i amunicja

– broń i amunicja własne,

– oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– zgodne z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

 – za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach 1 – 6 dyplomy

Nagroda główna zawodów 11-12 stycznia 2020 r.: karabin SDM AK47

Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję spośród wszystkich zawodników biorących udział w zawodach (sobota/niedziela) i będzie musiał odpowiedzieć poprawnie na pytanie związane z WOŚP.

Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie pozwolenia na broń.

Nagroda nie może zostać przekazana osobie trzeciej ani wymieniona na gotówkę.

Termin odbioru nagrody do 30.04.2020r.  –  osobiście w sklepie Guns4you w Lublinie.

 

Organizatorzy

Tel. 509 255 490