Zawody Dynamiczne

„PUCHAR KSS VIS” LEVEL I

1. ORGANIZATORZY:

K.S.S. VIS Zamość

Lubelskie Centrum Strzeleckie LCS, Lubelska Sekcja Dynamiczna LSD

2. Cel zawodów:

-popularyzacja strzelectwa dynamicznego

-umożliwienie sportowej rywalizacji

-obecny obserwator (do zaliczenia startów 2021 r.)

3. Data i miejsce:

12.12.2020 r (sobota) godz. 09.00 – Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 120 zł w jednej klasie sprzętowej i 100 zł. za kolejną klasę sprzętową, płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

5. Konkurencje:

– Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Pistolet PCC –https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Pistolet Mini Rifle 22 – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

6. Tory i klasy sprzętowe.

Ilość torów: 6, minimalna ilość strzałów w każdej klasie sprzętowej: około 110.

Klasy sprzętowe: Pistolet – wszystkie klasy sprzętowe, PCC, Mini Rifle (22lr).

7. Broń i amunicja.

– broń i amunicja własna – oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– broń i amunicja własna zgodne z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

8. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych.

Na jednej zmianie będzie mogło startować po 12 osób na każdej osi strzeleckiej.

Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

9. Nagrody i wyróżnienia.

– za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach – puchary,

– za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

Organizatorzy (Tel. 509 255 490)