REGULAMIN ZAWODÓW

ZAWODY KARABINOWE K.S.S. „VIS”

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Wyłonienie najlepszych strzelców

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2025)

3. Termin i miejsce zawodów:

19 maja 2024 r. godz. 9.00 Zamość Strzelnica ”Hubale” – Kcz-20 std, Kcz-20  open, karabin mini-snajper open 50, karabin mini-snajper open 100.

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Kcz–20 std, kaliber do 8mm, odległość 100m, broń z przyrządami mechanicznymi, do tarcz Ts-2, (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe  w czasie 20 minut),

– Kcz-20 open, odległość 100 m do tarcz Ts-2, broń z przyrządami optycznymi, (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe  w czasie 20 minut),

– karabin mini-snajper 50, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką,

(strzały próbne w czasie 5 min oraz 20 strzałów ocenianych w czasie 20 min, po jednym strzale do tarcz).

– karabin mini-snajper–100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką

(strzały próbne w czasie 5 min oraz 20 strzałów ocenianych w czasie 20min).

Zabrania się używania hamulców wylotowych i używania amunicji Magnum.

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna

Kcz-20open+Kcz 20std – w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższy wynik Kcz-20 std,

Mini snajper 100 + mini snajper 50 – w przypadku równej ilości punktów decyduje wyższy wynik mini-snajper 100.

– za zdobycie miejsc w poszczególnych konkurencjach łączonych

1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów.

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.  Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.                

Organizatorzy