REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody KSS VIS 10/10/2021 – statyczne

 1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

 1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zaliczenie startów na licencję na rok 2022

 1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

10 październik 2021 r. godz. 9.00 (niedziela)

 1. Uczestnictwo w zawodach:

Członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 30 zł za konkurencje PSP, PCZ, Karabinek dynamiczny bocznego zapłonu.

– 40zł strzelba gładkolufowa 5 rzutek, pistolet dynamiczny centralnego zapłonu.

Opłaty startowe w przypadku korzystania z broni organizatora:

PSP – 55zł (w tym amunicja)

PCZ – 75zł (w tym amunicja)

Karabinek dynamiczny bocznego zapłonu – 50zł (w tym amunicja)

Strzelba gładkolufowa 5 rzutek – 55zł (w tym amunicja)

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 1. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 25 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe, każda seria w czasie 10 minut)

– Karabin dynamiczny bz. – 15 – 20 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabin kal. .22LR – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne.

Amunicja: 15 – 20 sztuk kaliber .22LR.

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Karabin – zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

 • Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +2 sek. / D +3 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.
 • Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5sek.
 • Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienie +5 sek.
 • Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.
 • Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– Strzelba gładko-lufowa – 5 rzutków

Broń: strzelba gładko-lufowa

Amunicja: 5 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: rzutki

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana 1 nabojem i przeładowana, zabezpieczone, palec poza spustem. Kolba przy ramieniu, lufa skierowana w stronę głównego kulochwytu i opuszczona pod kątem 45°. Po haśle „GOTÓW” obsługującego wyrzutnię zawodnik odbezpiecza broń i wydaje komendę „DAJ” po której wypuszczany jest rzutek. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń zawodnik ma tylko jeden strzał na trafienie.

UWAGA! Zawężone kąty bezpieczeństwa – prawo/lewo 30°, góra 0°. Rzutki przelatują po takim torze aby można je było strzelić na bezpiecznej wysokości.

Punktacja: Za każdy trafiony rzutek: 1 rzutek 10pkt, 2 rzutek 9pkt, 3 rzutek 8pkt, 4 rzutek 7pkt, 5 rzutek 5pkt.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

6. Broń i amunicja własne lub udostępniana przez organizatora.

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

 1. Sprawy organizacyjne.

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tylko przez formularz on-line:

https://lcs.lublin.pl/rezerwacja.html?use_service_category_id=3786

Rejestracja trwa do 7.10.2021 włącznie. 9.10.2021 zostaną opublikowane listy startowe.

Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów (płatność tylko gotówka).

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.12:45

Szczegółowy harmonogram w formularzu rejestracyjnym.

Organizatorzy.