REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody Ostatniej Szansy

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

Łącze do strony zawodów https://www.lcs.lublin.pl/event/lcsvis.html

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zaliczenie startów na licencję na rok 2023

  1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

11 grudnia 2022 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

Członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 40 zł za konkurencje PSP, PCZ, strzelba dynamiczna i karabinek dynamiczny bocznego oraz centralnego zapłonu.

Opłaty startowe w przypadku korzystania z broni organizatora:

– PSP – 70 zł (w tym amunicja)

– PCZ – 110 zł (w tym amunicja)

– Karabinek dynamiczny bocznego zapłonu – 65 zł (w tym amunicja)

– Karabinek dynamiczny centralnego zapłonu – 100 zł (w tym amunicja)

– Strzelba gładkolufowa dynamiczna – 60 zł (w tym amunicja)

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 25 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe, każda seria w czasie 10 minut)

– Karabinek dynamiczny cz. – 15 – 20 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabinek kal. 9×19 – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne.

Amunicja: 15 – 20 sztuk kaliber 9×19

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Karabin – zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +2 sek. / D +3 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.

Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5sek.

Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienie +5 sek.

Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– Karabinek dynamiczny bz. – 15 – 20 strzałów – konkurencja dynamiczna.

Broń: Karabin kal. .22LR – semi-auto. Dopuszcza się celowniki optyczne.

Amunicja: 15 – 20 sztuk kaliber .22LR.

Cele: IPSC, IPSC mini, IPSC NS, Płytki IPSC.

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Pomiar czasu: do pomiaru czasu służy timer IPSC i konkurencja rozpoczyna się na jego sygnał. W przypadku uszkodzenia timera lub niemożliwości odczytania czasu zawodnik ma prawo do powtórzenia przebiegu.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana gotowa do strzału, zabezpieczona, palec poza spustem. Karabin – zawodnik może trzymać palec na bezpieczniku. Kolba na wysokości biodra, lufa równolegle do podłoża. Po sygnale timera zawodnik ostrzeliwuje wyznaczone cele w stylu dowolnym. Tarcze IPSC ostrzeliwuje 2 razy, płytka musi się przewrócić lub wyraźnie poruszyć.

Punktacja: Konkurencja rozgrywana w punktacji TimePlus. O wyniku decyduje łączny czas uzyskany przez zawodnika od sygnału timera do ostatniego strzału powiększony o kary:

Tarcza IPSC i mini IPSC – pole A 0 sek. / C +2 sek. / D +3 sek. Brak 1 przestrzeliny na tarczy +5 sek.

Tarcza IPSC NS – każda przestrzelina na tarczy NS +5sek.

Płytka IPSC – trafienie 0 sek., brak trafienie +5 sek.

Nie ostrzelanie celu/tarczy oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

– Strzelba gładko-lufowa – dynamiczna

Broń: strzelba gładko-lufowa, semi-auto lub pump-action

Amunicja: 6 sztuk kaliber 12/70 tylko śrut.

Cele: płytki, popery

Komendy: Wszystkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.

Przebieg konkurencji: Na początku każdej zmiany, konkurencja powinna być omówiona przez sędziego. Zawodnik znajduje się w obszarze wyznaczonym liniami błędu skierowany w stronę głównego kulochwytu. Broń załadowana 3 nabojami i przeładowana, zabezpieczone, palec poza spustem. Kolba na wysokości biodra, lufa skierowana w stronę głównego kulochwytu prostopadle do podłoża. Po sygnale startowym (sygnał dźwiękowy) ostrzelać 3 cele, doładować strzelbę 3 nabojami i ponownie ostrzelać 3 cele. Trafiony cel musi się wyraźnie poruszyć.

Nie trafienie celu oraz każde niedozwolone niniejszym regulaminem zachowanie +5sek. Czas liczony jest od sygnału dźwiękowego do ostatniego oddanego przez zawodnika strzału.

Zabrania się stosowania amunicji typu magnum.

Dyskwalifikacja za złamanie zasad bezpieczeństwa, w szczególności kątów bezpieczeństwa.

6.Broń i amunicja własne lub udostępniana przez organizatora.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

– za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

8. Sprawy organizacyjne.

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, tylko przez formularz on-line:

https://lcs.lublin.pl/rezerwacja.html?use_service_category_id=3786

Rejestracja trwa do 9.12.2022 włącznie. 10 grudnia zostaną opublikowane listy startowe.

Wpłaty startowego przy rejestracji online i w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.12:45

Szczegółowy harmonogram w formularzu rejestracyjnym.

 

Organizatorzy.