REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody paradynamiczne LCS i KSS VIS, Lublin – LCS, 26.03.2023 r.

Zawody Dynamiczne

1. ORGANIZATORZY:

Klub Strzelectwa Sportowego” VIS” Zamość

LCS, LSD

2. Cel zawodów:

– popularyzacja strzelectwa dynamicznego

– umożliwienie sportowej rywalizacji

– obecny obserwator (do zaliczenia startów 2024 r.)

3. Data i miejsce:

26.03.2023 r (niedziela) godz. 09.00 – Lublin, ul. Metalurgiczna 3.

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 120 zł w jednej klasie sprzętowej i 120zł. za kolejną klasę sprzętową, płatne w dniu zawodów,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do udziału w zawodach,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

5. Konkurencje:

– Pistolet i rewolwer Obronny – https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/przepisy_piro_2023_02_20.pdf

6. Tory i klasy sprzętowe.

Ilość torów: 4, minimalna ilość strzałów w każdej klasie sprzętowej: około 60.

Klasy sprzętowe: Pistolet – wszystkie klasy sprzętowe (min. 5 zawodników w klasie), PCC,

7. Broń i amunicja.

– broń i amunicja własna – oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– broń i amunicja własna zgodne z przepisami PIRO oraz niniejszym regulaminem.

8. Sprawy organizacyjne.

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych.

Na jednej zmianie będzie mogło startować po 15 osób (2 zmiany).

Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów.

9. Nagrody i wyróżnienia.

– za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach, medale

– za zajęcie miejsc 1 – 6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

Organizatorzy

Tel. 509 255 490, 507 179 820