REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

 Zawody Październikowe

 

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu i Lubelskie Centrum Strzelectwa w Lublinie

 

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

26 października 2019 r. godz. 9.00 (sobota)

Lublin, ul. Metalurgiczna 3, Strzelnica Lubelskie Centrum Strzeleckie – zawody dynamiczne.

 

27 października 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Mokre, Strzelnica ”Hubale” – Kcz-20 L, Kdw-20 L , strzelba 10.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje:

26 października 2019 r. godz. 9.00 (sobota), Lublin Strzelnica LCS

– pistolet IPSC

– PCC

– Mini Rifle

Strzelania odbywają się według regulaminów IPSC. Łącza do regulaminów:
Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019-set.pdf
PCC               – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019-set.pdf
Mini Rifle       – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019-set.pdf

 27 października 2019 r. godz. 9.00 (niedziela), Zamość Strzelnica „Hubale”

– Kcz i Kdw – 20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut

– strzelba gładko-lufowa – 10 strzałów

 

       6. Broń i amunicja

Broń i amunicja własne.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników, zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

Konkurencje Kcz-20L kaliber do 8mm, i Kdw-20L boczny zapłon odległość100 m. do tarczy Ts-2. Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni.

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

 26 października 2019 r. Lublin Strzelnica LCS·      

  • Nagrody i wyróżnienia wg Regulaminu Rankingu LCS IPSC CUP 2019 umieszczonego w formie załącznika na końcu tekstu.

 

27 października 2019 r. Zamość Strzelnica „Hubale”

  • Klasyfikacja łączna w konkurencjach – Kcz+Kdw;

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy,

  • Strzelba gładko-lufowa – za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 UWAGA! 

Na strzelnicy Hubale ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.  

Organizatorzy.