REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Zawody Październikowe

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Wyłonienie najlepszych strzelców

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2024)

  1. Termin i miejsce zawodów:

8 października  2023 r. godz. 9.00 Zamość, Strzelnica ”Hubale”

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

 Pcz 20, Psp20, Kdw-20L, karabin mini-snajper 50, strzelba trap 2×10.

– Psp i Pcz- 20 strzałów (5 strzałów próbnych w czasie 3 minuty i 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach 10 strzałowych po 10 minut na serię),

– karabin Mini Snajper 50 Open – karabin w kal.22LR z optyką, możliwość podparcia karabinka w dowolnej ilości miejsc.

5 minut strzały próbne i 25 strzałów ocenianych w czasie 20 minut. Podczas strzelania strzałów ocenianych możliwość oddawania strzałów do tarczy próbnej celem wprowadzenia dodatkowych korekt.

–  Kdw – 20L – (5 minut strzały próbne i 20 strzałów ocenianych po 10 do tarczy w czasie 20 minut).

Zabrania się używania hamulców wylotowych i używania amunicji Magnum.

– Trap 10 rzutki uciekające -10 (2 rzutki próbne i 10 ocenianych).

– Trap 10 rzutki pływające -10 (2 rzutki próbne i 10 ocenianych).

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna

Pcz-20 + Psp-20,

Kdw 20L +minisnajper 50,

Trap 10 uciek.+10 pływ.

– za zdobycie miejsc w poszczególnych konkurencjach łączonych:

1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.  Informujemy że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki) , można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.                

                                                                                                    Organizatorzy