Regulamin zawodów strzeleckich

Zawody Październikowe, Zamość, Hubale, 30.10.2022 r.

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

 2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2023 r.)

 

3. Termin i miejsce zawodów:

– 30 października 2022 r. godz. 9.00 (niedziela)

– Zamość Strzelnica ”Hubale”

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję (broń własna zawodnika),

– opłata startowa Kcz-20 L std – 150zł – broń klubowa,

– opłata startowa rzutki uciekające – 90zł – z broni klubowa,

– opłata startowa rzutki pływające – 90zł – z broni klubowa.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– Kcz STD – 20 L, kaliber do 8mm odległość 100 m. broń z przyrządami celowniczymi mechanicznymi, do tarcz Ts-2, (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie 20 min.)

– Kcz OPEN – 20 L, kaliber do 8mm, odległość 100 m – broń z przyrządami celowniczymi optycznymi, do tarcz Ts-2, możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (strzały próbne czasie 5 min. + 2 serie oceniane 10 strzałowe w czasie 20 min.)

– Mini Snajper 50m, karabin bocznego zapłonu 22LR, broń z przyrządami celowniczymi optycznymi, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (5 strzałów próbnych w czasie 5 min. oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20 min., po jednym strzale do każdej tarczy).

– Mini Snajper 100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR, broń z przyrządami celowniczymi optycznymi, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). (5 strzałów próbnych w czasie 5 min. oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20 min.

Zabrania się używania hamulców wylotowych i używania amunicji Magnum.

 

– Strzelba rzutki uciekające -10 strzałów ocenianych.

– Strzelba rzutki pływające -10 strzałów ocenianych.

 

6. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna w konkurencjach:

– Kcz Std + Kcz open,

– Mini Snajper 50 + Mini Snajper 100,

– Rzutki uciekające + Rzutki pływające.

 

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, nagrody, dyplomy

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – upominki, dyplomy

 

7. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian regulaminu.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.