REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH ZAWODY ZIMOWE 2019

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

Lubelskie Centrum Strzeleckie

 

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

 

3. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3

15 grudnia 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

 

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

5. Konkurencje:

– Pcz i Psp – 20 strzałów (5 strzałów próbnych czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

– Karabinek sportowy 22lr – 20 strzałów – karabinki semi-auto – strzelanie dynamiczne oraz strzelba gładko-lufowa 10 – konkurencje dodatkowe

 

6. Broń i amunicja własne i udostępniana u organizatora

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

 

7. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna: Pcz + Psp

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4-6 dyplomy

W konkurencjach Karabinek sportowy 22lr i Strzelba gładko-lufowa

– za zdobycie miejsc 1-6 dyplomy,

 

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.13.00.                          

Organizatorzy.