REGULAMIN

ZAWODÓW STRZELECKICH

LCS VIS IPSC CUP Runda I

 

  1. ORGANIZATORZY:

K.S.S. „VIS” Zamość

CSS „FENIKS”

Lubelska Sekcja Dynamiczna LSD

 

  1. Cel zawodów

– popularyzacja strzelectwa dynamicznego,

– umożliwienie sportowej rywalizacji,

– obecny obserwator (do zaliczenia startów 2020 r.).

 

  1. Data i miejsce

15.06.2019 r (sobota) godz. 09.00 – Strzelnica LCS, Lublin ul. Metalurgiczna 3.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki oraz osoby przeszkolone w zakresie posługiwania się bronią,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 80 zł w jednej klasie sprzętowej i 60 zł. za kolejną klasę sprzętową płatne w dniu zawodów,

– do startu dopuszcza się osoby funkcyjne zawodów,

– obowiązkowa ochrona wzroku i słuchu.

 

  1. Konkurencje:

Pistolet IPSC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesHandgun-PL-2019

– Pistolet PCC – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesPCC-PL-2019

– Pistolet Mini Rifle 22 – https://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2019/01/RulesMiniRifle-PL-2019

 

  1. Opis torów:

TOR 1

Min ilość strzałów – 24,

Cele – 3x IPSC papier,

Pozycja startowa: Relaxed w boksie A,

Stan broni: załadowana w kaburze,

4 boxy (ABCD) – wyznaczony obszar toru,

Start: sygnał timera,

Procedura: Po sygnale z każdego boksu ostrzelać wszystkie cele min. dwoma strzałami.

Cele metalowe muszą się przewrócić

TOR 2

Min ilość strzałów – 24,

Cele – 9x IPSC papier,

          3x NS,

          4x płytka,

          2x pepper popper,

Pozycja startowa: Relaxed gdziekolwiek w wyznaczonym obszarze,

Stan broni: załadowana w kaburze,

Start: sygnał timera,

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami,

Cele metalowe muszą się przewrócić.

TOR 3

Min ilość strzałów – 8.

Cele – 3x IPSC papier.

          2x płytka.

Pozycja startowa: Relaxed gdziekolwiek w wyznaczonym obszarze.

Stan broni: rozładowana w kaburze (opcja 3).

Start: sygnał timera.

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min. dwoma strzałami. Cele metalowe muszą się przewrócić

UWAGA – tylko z ręki dominującej

 TOR 4

Min ilość strzałów – 19,

Cele – 7x IPSC papier,

          1x NS.

          5x płytka,

Pozycja startowa: Relaxed, stopy dotykają markerów,

Stan broni: rozładowana na stoliku, wszystkie magazynki używana na torze na stoliku,

Start: sygnał timera,

Procedura: Po sygnale ostrzelać wszystkie cele papierowe min dwoma strzałami,

Cele metalowe muszą się przewrócić,

Łącznie 75 strzałów.

 

Klasy sprzętowe: Pistolet Open, PCC, Mini Rifle (22lr)

 

7. Broń i amunicja własna.

– oraz odpłatnie udostępniana przez organizatorów,

– zgodne z przepisami IPSC oraz niniejszym regulaminem.

 

8. Nagrody i wyróżnienia.

za zajęcie miejsc w poszczególnych konkurencjach 1- 3 puchary,

– 1-6 dyplomy – nagrody i upominki w zależności od pozyskania sponsorów.

 

OGANIZATORZY

Tel. 509 255 490