REGULAMIN OTWARTYCH MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Otwarcie Sezonu 2019 w KSS VIS.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2020 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 7 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

Psp 20,

Pcz 20,

(dla każdej konkurencji 5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut)

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum.

Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Psp + Pcz) :

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, 4 – 6 – dyplomy,

– za zdobycie miejsc 1 – 6 upominki,

W poszczególnych konkurencjach Psp i Pcz – za zdobycie miejsc 1 – 6 dyplomy

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.

Organizatorzy.