Klub Strzelectwa Sportowego

VIS ZAMOŚĆ

WZORY DOKUMENTÓW

VIS ZAMOŚĆ

WZORY DOKUMENTÓW

Poniżej zamieszczamy następujące dokumenty:

  

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

POBIERZ PDF

 

           Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej.

POBIERZ PDF

POBIERZ DOC

    Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym 

POBIERZ PDF

           Wniosek o przyznanie licencji trenera strzelectwa sportowego

POBIERZ PDF

     Wniosek o wznowienie licencji trenera strzelectwa sportowego

POBIERZ PDF

Karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika (zmiana przynależności klubowej)

POBIERZ PDF

AKTYWNOŚĆ KSS VIS:

Klub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Działalność Klubu opiera się na dobrej woli i pracy społecznej Członków

Klub nie posiada etatowych pracowników

Członkowie Klubu posiadają uprawnienia prowadzących strzelanie, instruktorskie i sędziowskie

Zawodnicy starują w zawodach strzeleckich rangi lokalnej oraz ogólnopolskiej

W ramach Klubu Członkowie rozwijają także swoje pasje kolekcjonerskie

Obiekty na których rozgrywamy zawody

Strzelnica Zamość Rotunda

Strzelnica Zamość Hubale

Klub Strzelectwa Sportowego "VIS"

ul. Kilińskiego 82 A
22-400 Zamość

Prezes Jan Staniszewski

tel.533 353 573

EMAIL

vis.zamosc@gmail.com