Regulamin Międzyklubowych Otwartych Zawodów Strzeleckich

Październikowe Zawody Strzeleckie

 Zamość, 22.10.2017r.

 

1.Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych strzelców.

 

2.Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się: 22 października 2017r.  od godziny 900 na strzelnicy sportowej przy Rotundzie w Zamościu.

 

3.Organizator: organizatorem zawodów jest KSS „VIS”.

 

4.Konkurencje: zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach:

  1. Kdw20L 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 2×10 strzałów ocenianych w czasie 2 x 10 minut,
  2. Kcz20L 5 strzałów próbnych w czasie 5 minut, 2×10 strzałów ocenianych w czasie 2 x 10 minut, (tarcza Ts -2 z odległości 50 m., kaliber do 8 mm, przyrządy celownicze mechaniczne)
  3. Strzelba gładkolufowa.

 

W przypadku złych warunków atmosferycznych strzelanie konkurencji Kdw i Kcz będzie prowadzone w pozycji „stojąc”.

 

5.Uczestnictwo: w zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki i zawodnicy posiadający licencje strzeleckie lub patenty, osoby funkcyjne dopuszcza się do startu w zawodach.

 

6.Zgłoszenia: imienne na strzelnicy w dniu zawodów.

 

7.Broń i amunicja: broń i amunicja własna zawodników.

 

8.Klasyfikacja: oddzielnie Kdw, Kcz, Strzelba gładkolufowa.

 

9.Koszty: koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów z opłat startowego. Startowe opłacają zawodnicy przed rozpoczęciem w biurze zawodów. Wysokość opłaty startowej: wynosi 30 zł za każdą konkurencję (Kdw, Kcz, Strzelba).

 

10.Wyróżnienia: Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach karabinowych miejsca od 1 do 3 dyplomy, puchary, miejsca 4 – 6 dyplomy. W konkurencji Strzelba gładkolubowa – dyplomy. Warunkiem odbioru pucharów i dyplomów jest obecność zawodnika przy dekoracji po zakończeniu zawodów.

 

11.Inne:

  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie powyższym regulaminem.
  • Ostateczne decyzje w kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – podejmuje organizator zawodów.

Organizatorzy