Regulamin Zawodów

Turniej Wszechstronnego Strzelca V Memoriał PPŁK A. Głaz

  1.  Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców

– uczczenie pamięci ppłk A. Głaz

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2022 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

31 lipca 2021 r. godz. 9.00 (sobota)

Zamość Strzelnica- HUBALE

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– opłata startowa 30 zł za każdą konkurencję przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

 Pcz -10, Kcz-10, Psp-10, Kdw-10,

– Psp i Pcz- 10 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 2 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut).

– Kdw–10L – 10 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + seria 10 strzałowa w czasie 10 minut) –  do tarczy Ts-1 odległość 50 m.

– Kcz -10L – 10 strzałów (strzały próbne czasie 5 min + seria 10 strzałowa w czasie 10 minut) – do tarczy Ts-2 odległość 50 m.

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum.- Konkurencje Kcz (kaliber do 8mm), Kdw (boczny zapłon) – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,- (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.– za zdobycie miejsc w każdej konkurencji 1–3 – dyplomy

Klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw+Kcz)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody

– za zdobycie miejsc 4 – 8 dyplomy, upominki

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami w Biurze Zawodów.

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Pcz, Kcz, Psp, Kdw

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.