Kadra klubu

Instruktorzy

W 1998r. trzech członków klubu zdobyło uprawnienia instruktorów strzelectwa sportowego, i od 22 grudnia 1998r. stanowią kadrę szkoleniową, są to :

 • Andrzej Głaz
 • Andrzej Fedorowski – Gawryś
 • Sławomir Głaz
 • Tomasz Jędruszczak / uprawnienia uzyskane w 2007 r.
 • Jan Staniszewski / uprawnienia uzyskane w 2007 r.
 • Wojciech Różański / uprawnienia uzyskane w 2007r.
 • Mariusz Poźniak / uzyskane uprawnienia w 2011r.
 • Sowa Adam / uzyskane uprawnienia w 2011r.
 • Jakubczyk Jacek / uzyskane uprawnienia w 2009r.
 • Marian Kuczyński / uzyskane uprawnienia w 2011r.
 • Tomasz Czopek / uzyskane uprawnienia w 2014r.
Sędziowie strzelectwa sportowego

Klasy państwowej :

 • Głaz Andrzej  lic. nr. 0904/P/2007
 • Fedorowski-Gawryś Andrzej  lic. nr. 0905/P/2007
Klasy I
 • Berendt Henryk lic. nr. 0907/I/2007
 • Głaz Małgorzata  lic. nr.0899/I/2007
 • Głaz Sławomir  lic. nr. 0933/I/2007
 • Margol Jan  lic. nr. 0903/I/2007
 • Suchodolski Ryszard lic. nr. 0932/I/2007
 • Jarecki Marek lic. nr. 1385/I/09      
Klasy II
 • Grosiak Jerzy  lic. nr. 0901/II/2007
 • Jakubik Maciej  lic. nr. 0952/II/2007
 • Jędruszczak Tomasz lic. nr.1616/II/09
 • Krygrowski Maciej  lic. nr. 0951/II/2007
 • Skowron Wiesław lic. nr. 0930/II/2007
 • Staniszewski Jan  lic. nr. 0931/II/2007
Klasy III
 • Szmiga Józef lic. nr. 0902/III/2007
 • Kuczyński Marian lic. nr. 2674/III/08
 • Różański Wojciech lic. nr. 115/III/2006
 • Mariusz Poźniak lic. nr. 4045/III/10
 • Adam Sowa lic. 4645/III/11
 • Jacek Jakubczyk lic. 3342/III/09
 • Kuchnio Mariusz lic. nr. 6335/III/14
 • Łukasik Karol lic. nr. 6336/III/14
 • Kuliga Tomasz lic. nr. 6337/III/14