Komunikat Klasyfikacyjny

Międzyklubowe Otwarte Zawody Strzeleckie 3Gun Liga Front Wschodni,

Puchar Niepodległości


Chełm, 11 listopada 2016 r.

Obsada sędziowska:

Sędzia główny zawodów

JAROSZEWSKI Jerzy s. kl. I

Obserwator LZSS

JAROSZEWSKI Jerzy s. kl. I

Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej

STANISZEWSKI Jan s. kl. II

Sędzia strzelań – pistolet

SOWA Adam s. kl. III

Sędzia strzelań – karabinek

PANASIUK Artur s. kl. III

Kierownik biura obliczeń

MAJEWSKI Mirosław s. kl. II

 

Protokół Nr 1

L.p.

Imię i Nazwisko

Klub

1

2

3

4

5

6

7

Kary 1-7

Suma 1-7

8

Wynik

1

Cieślik Jarosław

Snajper Lublin

3,88

3,35

3,27

7,23

5,00

8,72

6,92

4,50

42,87

22,63

65,50

2

Staniszewski Jan

Vis Zamość

2,93

3,14

2,73

8,61

3,45

6,96

5,15

5,50

38,47

27,33

65,80

3

 Brzozowski Grzegorz

Vis Zamość

5,12

4,51

4,29

6,56

4,50

9,95

6,91

7,00

48,84

25,66

74,50

4

 Wojtaszek Wojciech

FunGun Lublin

4,40

4,14

4,05

7,49

5,85

11,87

8,91

0,50

47,21

28,69

75,90

5

Małyska Artur

Spartakus Lublin

3,88

4,41

3,45

6,95

3,77

8,81

6,93

8,00

46,18

32,39

78,57

6

Pawłowski Edward

Vis Zamość

2,16

2,52

2,44

5,02

3,31

8,46

5,03

15,00

43,94

35,18

79,12

7

Mazurkiewicz Maciej

Cover Warszawa

3,57

3,26

3,27

6,48

4,18

10,42

7,85

10,00

49,03

32,40

81,43

8

Czelej Tomasz

FunGun Lublin

4,87

5,25

4,56

7,19

5,64

9,32

8,13

12,00

56,96

27,82

84,78

9

Wysocki Stanisław

Vis Zamość

3,27

3,11

2,76

7,47

4,09

9,09

5,94

20,50

56,23

31,63

87,86

10

Słowik Kamil

Vis Zamość

4,25

3,98

3,71

7,12

4,96

11,17

8,10

16,00

59,29

31,14

90,43

11

Krzysztof Rybak

Vis Zamość

4,16

3,42

3,50

5,46

3,15

10,03

5,39

31,50

66,61

24,54

91,15

12

Kurdziel Tomasz

Vis Zamość

3,98

3,75

4,14

7,59

5,04

9,40

6,09

30,50

70.49

26,85

97,34

13

Kuchnio Mariusz

Vis Zamość

5,44

5,05

4,72

9,80

5,05

12,01

10,16

22,50

74,73

25,05

99,78

14

Stelmach Paweł

FunGun Lublin

5,50

4,43

4,12

8,80

6,23

13,66

11,41

8,00

62,15

38,72

100,87

15

Łukasik Karol

Vis Zamość

4,53

4,29

4,65

7,27

4,06

17,73

7,08

26,50

76,11

30,36

106,47

16

Cieślik Andrzej

Elita Lublin

6,99

5,39

4,55

8,65

5,88

13,68

10,12

19,50

74,76

40,32

115,08

17

Kapeluszny Piotr

Vis Zamość

6,93

4,33

4,55

9,21

5,91

13,24

11,67

14,50

70,34

53,53

123,87

18

Stawikowski Jacek

Vis Zamość

6,25

7,14

5,33

8,17

7,18

14,01

16,45

18,50

83,03

47,07

130,01

19

Bać Michał

Vis Zamość

5,14

6,25

6,33

9,18

6,55

18,23

15,52

17,50

84,70

51,01

135,71

20

Mieńkowski Marek

?

7,12

5,87

6,02

8,15

8,01

16,22

14,41

27,00

92,80

49,87

142,67

Na każdym z torów prowadzono strzelanie z dwu rodzajów broni:  pistoletu i karabinu.

Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej

Komunikat zawiera 1 protokół.

 

Zawody rozegrano na strzelnicy Falcon w Chełmie zgodnie z przepisami PZSS oraz regulaminem zawodów. Protestów brak.

 

Sędzia główny Zawodów

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

JAROSZEWSKI Jerzy s. kl. I

STANISZEWSKI Jan s. kl. II

Stwierdzam, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz, że w protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obserwator LZSS

JAROSZEWSKI Jerzy s. kl. I

Chełm 11.11.2016 r.