REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH 3Gun – Liga „Front Wschodni”

1. Organizatorzy

 • Centrum Szkoleń Strzeleckich „FENIKS”      
 • Klub Strzelectwa Sportowego „VIS”

 2. Cel zawodów

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • Umożliwienie sportowej rywalizacji,
 • Integracja środowisk strzeleckich,
 • Zaliczenie zawodów na przedłużenie licencji w 2016r. – obserwator LZSS.

 3. Termin i miejsce zawodów

Chełm Kumowa Dolina – strzelnica krótkodystansowa godz. 10.00 w dniu 14 lutego 2016r.

Wjazd jak na Strzelnicę Myśliwską, przed bramą wjazdową skręcić w lewo.

4. Uczestnictwo w zawodach

 • Członkowie klubów posiadający licencje, lub patenty strzeleckie,
 • Osoby przeszkolone z zakresu przepisów bezpieczeństwa oraz posługiwania się bronią,
 • Dopuszcza się do udziału w zawodach osoby funkcyjne.

 Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości:

– 50 zł. za konkurencję (broń własna),

– 120 zł. za konkurencję (broń i amunicja organizatora).

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów.

 5. Konkurencje

– Minimalna ilość strzałów 75 (pistolet – 30, karabin – 30, strzelba – 15 amunicja śrutowa),

– Konkurencja strzelana z broni typu:

 • pistoletu centralnego zapłonu kal. 9mm;
 • karabinu centralnego, dozwolone przyrządy celownicze optyczne bez powiększenia;
 • strzelba gładkolufowa – powtarzalna,

– Broń własna lub udostępniona przez organizatora – GLOCK 17, AK, MOSSBERG,

– Wymagania sprzętowe: po 2 magazynki (do pistoletu i karabinu), kabura na broń i ładownica na magazynki,

– Cele papierowe i metalowe.

Zawodnicy muszą posiadać okulary ochronne.

Widzowie muszą posiadać okulary ochronne, w przeciwnym razie muszą znajdować się w strefie bezpiecznej – 25 m od celów metalowych.

Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje zgodne z regulaminem ISSF i PZSS – strzelania powszechne oraz niniejszym regulaminem.

 6. Klasyfikacja

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open”, klasyfikacja indywidualna.

 7. Nagrody i wyróżnienia

Za zajęcie miejsc 1 – 3 puchary i dyplomy, za zajęcie miejsc 4-8 – dyplomy.

 8. Sprawy organizacyjne

Zgłoszenia adres internetowy: vis.zamosc@gmail.com do dnia 13.02.2016r. lub w dniu zawodów.

Zawodnicy nie zgłoszeni mogą być niedopuszczeni do zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

 

                                                                                                                                            Organizatorzy.