Regulamin Otwartych Zawodów Turniej Wszechstronnego Strzelca

II Memoriał ppłk. A. Głaza 2017r.

 (zawody z Obserwatorem LZSS, niniejsze zawody ujęte w kalendarzu imprez LZSS na 2017r.)

 

1.Cel zawodów: uczczenie pamięci ppłk. Andrzeja Głaza, popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców

 

2.Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się: 11 czerwiec 2017r.  od godziny 900 na strzelnicy sportowej przy Rotundzie w Zamościu

 

Uwaga: przydzielenie zawodnikom stanowisk w poszczególnych zmianach nastąpi po opłaceniu startowego w biurze zawodów na strzelnicy, od 900-1400 konkurencje Psp10, Pcz10, Kdw10L, Kcz10L.

(5 strzałów próbnych 5 min. + 10 strzałów ocenianych w czasie 10 min). 

 

3.Organizator: organizatorem zawodów jest KSS „VIS”

 

4.Konkurencje: zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach Psp -10, Pcz -10, Kdw10L, Kcz10L (tarcza Ts -2 z odległości 50 m., kaliber do 8 mm, przyrządy celownicze mechaniczne)

Konkurencja dodatkowa – strzelba gładkolufowa

 

5.Uczestnictwo: w zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki i zawodnicy posiadający licencje strzeleckie lub patenty

 

6.Zgłoszenia: imienne na strzelnicy w dniu zawodów

 

7.Broń i amunicja: broń i amunicja własna zawodników oraz broń klubowa

 

8.Klasyfikacja: Łączna Psp+Pcz+Kdw+Kcz.

 

9.Koszty: koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów z opłat startowego. Startowe opłacają zawodnicy przed rozpoczęciem w biurze zawodów. Wysokość opłaty startowej: wynosi 80zł. Startowe w konkurencji strzelba gładkolufowa – 30 zł

 

10. Wyróżnienia: Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 dyplomy, puchary oraz nagrody, miejsca 4 – 8 dyplomy i upominki – warunkiem odbioru nagród jest obecność zawodnika przy dekoracji po zakończeniu zawodów.

 

11.Inne:

  • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie powyższym regulaminem.
  • W przypadku równych wyników o kolejności decyduje Pcz , Kcz , Psp, Kdw.
  • Ostateczne decyzje w kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – podejmuje organizator zawodów.

 Organizatorzy