REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

„Karabin dowolny”

I. Organizator:

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS

 

II. Cel zawodów:

Popularyzacja strzelectwa sportowego

Umożliwienie sportowej rywalizacji

Wyłonienie mistrzów

Zdobycie odznak strzeleckich

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.)

 

III. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda   

30 października 2016r. (niedziela) godz. 9:00

 

IV. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 20 zł za 1 konkurencję,

30 zł za 2 konkurencje.

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

 

V. Konkurencje:

Karabin dowolny klęcząc – Kdw10-K (5 strzałów próbnych, 10 ocenianych)

Karabin dowolny stojąc – Kdw10-S (5 strzałów próbnych, 10 ocenianych)

 

Zmiany od 9:00 co godzinę, ostatnia zmiana o 13:00

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni,

opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.

  

VI. Nagrody i wyróżnienia.

Obowiązuje klasyfikacja łączna.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary,

Za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy,

 

VII. Sprawy organizacyjne.

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Ilość zawodników dopuszczona do startu zależna od ilości stanowisk.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

 

Organizatorzy.