REGULAMIN

Otwartych Międzyklubowych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezesa KSS VIS.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

27 maj 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów ( 5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut) .

      6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach Psp + Pcz, :

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy oraz nagrody,

– warunkiem odbioru nagród i upominków jest osobiste uczestnictwo w zakończeniu zawodów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się  o godz. 13.00                         

Organizatorzy.