REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

Otwarcie Sezonu 2018 w KSS VIS

Zamość, 08.04.2018r.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

Zamość Strzelnica Rotunda 8 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp- 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut)

– Pcz – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut)

– Kdw-l – 20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach Psp, Pcz, Kdw-l:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbnika Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie.

Organizatorzy.