REGULAMIN

OTWARTYCH PAŹDZIERNIKOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

 

I. Organizator

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS w Zamościu

 

II. Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego,

Umożliwienie sportowej rywalizacji,

Wyłonienie mistrzów,

Zdobycie odznak strzeleckich,

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.).

 

III. Termin i miejsce zawodów

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda   

16 października 2016r. (niedziela) godz. 9:00

 

IV. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za 1 konkurencję,

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

 

V. Konkurencje

– Pcz–20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min + 4 serie oceniane po 5 strz. każda w czasie 5 min.,                                                                                                          

– Psp-20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min + 4 serie oceniane po 5 strz. każda w czasie 5 min.

– Strzelba gładkolufowa (blaszanka)

Zmiany konkurencji pistoletowych od 9:00, ostatnia zmiana o 13:00

Zmiany konkurencji strzelba gładkolufowa od 11:00

Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, obuwie itd.), zgodne z regulaminem ISSF i PZSS  – strzelania skrócone oraz niniejszym regulaminem.  

 

VI. Klasyfikacja

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji oraz łącznej za dwie konkurencje pistoletowe.

Oddzielna klasyfikacja konkurencji strzelba gładkolufowa.

   

VII. Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jedynie w klasyfikacji łącznej.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary,

Za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy (konkurencje pistoletowe).

Dyplomy w konkurencji strzelba gładkolufowa.

 

VIII. Sprawy organizacyjne

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.