REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

„Puchar Niepodległości”

Zamość, 11 listopada 2016r.

 

I. Organizator

Klub Strzelectwa  Sportowego VIS w Zamościu

 

II. Cel zawodów

Popularyzacja strzelectwa sportowego,

Umożliwienie sportowej rywalizacji,

Wyłonienie mistrzów,

Zdobycie odznak strzeleckich,

Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2017r.).

 

III. Termin i miejsce zawodów

Zamość Strzelnica Miejska Rotunda   

11 listopada 2016r. (niedziela) godz. 9:00

 

IV. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys.

30 zł za 1 konkurencję, 50 zł za 2 konkurencje.

Opłata startowa przeznaczona jest  na rozwój działalności Klubu.

 

V. Konkurencje

– Pcz–20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min, 20 strzałów ocenianych w dwu seriach po 10 min. każda,                                                                                                          

– Psp-20 – 5 strz. próbnych w czasie 5 min, 20 strzałów ocenianych w dwu seriach po 10 min. każda.

Zmiany konkurencji pistoletowych od godz. 9:00,

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym Regulaminem i zasadami bezpieczeństwa.  

 

VI. Klasyfikacja

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji oraz łącznej za dwie konkurencje pistoletowe.

   

VII. Nagrody i wyróżnienia

Obowiązuje klasyfikacja łączna.

Za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary.

 

VIII. Sprawy organizacyjne

Zgłoszenia na listy startowe w dniu zawodów, obowiązuje kolejność zapisów.

Startowe można wpłacać na konto Klubu lub przed zawodami do Skarbnika Klubu.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.