REGULAMIN

Otwartych Międzyklubowych Zawodów Strzeleckich w KSS VIS.

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

CSS „FENIKS”

2. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

29 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda –  Psp20 i Pcz20,

Zamość Strzelnica Mokre – Kcz-20 L, strzelba Trap 10.

4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 strzałów ( 5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut) .

– Kcz – 20L – 20 strzałów  ( strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

– strzelba – rzutki 10 szt.

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem. Konkurencja KCZ – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni, kaliber do 8mm

7. Nagrody i wyróżnienia.

W konkurencjach Psp, Pcz, Kcz, Strzelba:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbników Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Godziny rozpoczęcia zmian mogą ulec zmianie.                      

Organizatorzy.