REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH  „KSS VIS” Zamość

FRONT WSCHODNI – 22LR PRS POLAND SERIES – Match 1

FRONT W 22PRS regulamin do pobrania

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

LCS Lubelskie Centrum Strzeleckie

22LongRange

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zaliczenie startów na licencję na rok 2024

  1. Termin i miejsce zawodów:

Strzelnica HUBALE k/Zamościa

18 marca 2023 r. godz. 13.30 (sobota) Prematch – sędziowie i osoby funkcyjne zawodów.

19 marca 2023 r. godz. 9.00 (niedziela) Match

  1. Uczestnictwo w zawodach:

Członkowie klubów posiadający aktualne licencje PZSS.

Dopuszcza się udział osób niezrzeszonych – strzelają PK – osoby te będę sklasyfikowane tylko w PRS Poland Series

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości 150zł.

KSS VIS Zamość – Konto PKO BP SA: 87 1020 5356 0000 1902 0037 9685

  1. Broń i wyposażenie

Broń i amunicja własna.

Karabinki bocznego zapłonu kal.22LR z optyką.

Dopuszcza się używanie bipodów, poduszek strzeleckich itp…

Wyposażenie i konfiguracja broni zgodna z przepisami PRS Poland Series, z ogólnie obowiązującymi przepisami w strzelectwie sportowym oraz ustawą o broni i amunicji.

  1. Klasy sprzętowe

– BOLT – karabinki powtarzalne / repetiery

– SEMI – karabinki samopowtarzalne

  1. Przebieg zawodów

Zawody zorganizowane w oparciu o przepisy PRS Poland Series:

https://prspoland.pl/wp-content/uploads/2022/12/Match-1-PRS-Poland-Series-Rimfire-Matchbook-Front-Wschodni-22lr_Mirrior.pdf

Ilość torów – 6

przewidywana ilość strzałów – 60

Strzelanie z wymuszonych pozycji do celów metalowych oddalonych od 15m do 100m

Ilość miejsc – 42 zawodników – 6 składów po max.7 osób w składzie + Prematch.

8.00 – 9.00 – rejestracja zawodników

9.15 – rozpoczęcie zawodów / pierwsze strzały

14.45 – weryfikacja.

15.50 – ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja indywidualna w każdej klasie sprzętowej.

– za zdobycie miejsc 1 – 3 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

– za zdobycie miejsc 4 – dyplomy

Osoby strzelające PK zostaną sklasyfikowane tylko w PRS Poland Series

Zwycięzca nagrody głównej – system CZ457 – ufundowanej przez www.GUNS4YOU.pl zostanie wyłoniony spośród wszystkich osób biorących udział w zawodach i obecnych na rozdaniu pucharów.

  1. Sprawy organizacyjne.

Broń przenosimy w futerałach lub rozładowaną z zamkiem w tylnym położeniu z lufą skierowaną ku górze i flagą bezpieczeństwa w komorze nabojowej.

Przemieszczanie z bronią na torach podczas przebiegu w karabinach repetier odbywa się z zamkiem w tylnym położeniu, bez amunicji w komorze nabojowej, a karabiny semi-auto zabezpieczone zgodnie z konstrukcją broni.

Obowiązek stosowani ochrony wzroku.

Osoby przystępujące do zawodów oświadczają, że zapoznały się z regulaminem strzelnicy oraz przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w posługiwaniu się bronią.

Osoby przystępujące do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji zawodów – FRONT WSCHODNI – 22LR PRS POLAND SERIES – Match 1, oraz wyrażają zgodę na wykonywanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych ze swoim wizerunkiem.

 

Zapisy na listy startowe:

elektronicznie poprzez formularz: https://practiscore.com/prs-series-poland-front…/register ,

e mail: progres.bron@wp.pl, tel.509 255 490

lub w dniu zawodów.

 

Ze względu na ograniczona ilość miejsc, o kolejności decyduje kolejność wpłaty startowego.

KSS VIS Zamość – Konto PKO BP SA: 87 1020 5356 0000 1902 0037 9685, lub w dniu zawodów.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

Organizatorzy.

 

 

………………………………                    Zamość / Hubale ………………………

………………………………

……………………………..

OŚWIADCZENIE

 Oświadczam, że posiadana i używana przeze mnie broń i amunicja podczas zawodów FRONT WSCHODNI – 22LR PRS POLAND SERIES – Match 1

jest zgodna z obowiązującymi przepisami w strzelectwie sportowym oraz zgodna z obowiązującą Ustawa o Broni i Amunicji.

………………………………….